Archives

#newpower เมื่อผู้ตั้งกฏ อาจไม่ใช่ผู้กุมอำนาจในโลกยุคใหม่

คุณคิดว่าพลังอำนาจคืออะไร? เกิดมาแล้วมีเลย หรือว่าเราสามารถสร้างมันขึ้นมาเองได้ไหม? ความเชื่อของคำว่า Power ที่ใครๆ ต่างก็เข้าใจกันมา เรามักจะมองว่านั่นคือบุคคลหรือสถาบันใดๆ...

Read More
Page 1 Page 2 Page 3
Orn Smith