จดหมายอำลาจาก อร, อดีต Content Shifu และบันทึกความทรงจำตลอด 6 ปีที่ผ่านมา

เรื่องเล่าเส้นทางการเริ่มต้นและระหว่างทาง สิ่งที่ภูมิใจ สิ่งที่ยังไปไม่ถึง จุดเปลี่ยนในการตัดสินใจ และบอกลาทุกคนอย่างเป็นทางการ