JUMC NEXT จำลองการเรียน MBA จุฬา ในหนึ่งเดือน เปิดรับสมัครรุ่นที่ 11 แล้ว

Junior MBA Chula NEXT หรือ JUMC NEXT รุ่น 11 –โครงการจำลองหลักสูตร MBA ในระยะเวลา 1 เดือน เรียนรู้จากวิทยากรและอาจารย์กว่าสามสิบท่าน และรู้จักเพื่อนใหม่ที่เต็มไปด้วย passion เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2559

\"jumcnext\"

JUMC NEXT คืออะไร

JUMC NEXT คือโครงการจำลองหลักสูตร MBA จุฬา เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองเรียนหลักสูตร MBA ระยะสั้น  เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้สัมผัสและเข้าใจภาพรวมของเนื้อหาและลักษณะการเรียนการสอนของหลักสูตร MBA ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะศึกษาต่อทางด้าน MBA หรือไม่ โดยปี 2559 นี้ นับเป็นปีที่ 11 ของโครงการ

ที่มาของโครงการ

โครงการ Junior MBA Chula หรือ JUMC ได้ริเริ่มขึ้นในปี 2549 โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มาที่ JUMC NEXT จะได้พบกับ

  • วิชาเรียนจากหลักสูตร MBA จุฬา อาทิเช่น Accounting, Finance, Operation Management, Marketing, Strategy, Entrepreneurship โดยคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยากรที่มีชื่อเสียงมานำเสนอหลากหลายวิชาที่นอกเหนือจาก MBA เช่น วิชาการทำ SME, วิชา Modern Branding, การทำ Service Marketing เป็นต้น รวมถึงการมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในชีวิตจริง
  • การทำโปรเจคเพื่อลองตลาดจริง
  • การดูงานนอกสถานที่
  • กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ของโครงการ JUMC NEXT

  • เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ทดลองเรียน MBA เพื่อประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ
  • เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของการเรียน MBA
  • เพื่อเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ และมุมมองทางธุรกิจ ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อไป
  • เพื่อทำประโยชน์ตอบแทนสังคม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือมหาวิทยาลัย อายุ 22-27 ปี (รวมถึงนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2559)

ระยะเวลาโครงการ

วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 (จันทร์-ศุกร์) เวลา 13.00-20.30 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

ติดตามรายละเอียดและความเคลื่อนไหวได้ที่: https://www.facebook.com/JuniorMBAChula

คำถามที่พบบ่อย: http://www.jumc.in.th/jumcnext/faq.php

สมัครโครงการ: http://www.jumc.in.th/jumcnext/register.php

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

en_USEN